خدمات پس از فروش

دوره گارانتی و وارانتی

تعویض قطعات معیوب

تعمیرات دوره ای

در دوره‌ی گارانتی حداکثر پس از 24 ساعت از اعلام اشکال دستگاه و با بررسی سامانه رهگیری دستگاه‌ها، تیم متخصص جهت رفع ایراد به در محل حاضر خواهد شد.

پشتیبانی برای تعمیرات دوره ای

اجرا توسط مشتری

پشتیبانی خدمات نگهداری از دستگاه

تعویض دوره ای قطعات مصرفی